הרדיאן, התיאורים הגרפיים של הפונקציות הטריגונמטריות, פתרון משוואות טריגונומטריות