תקציר משוואת טריגונומטריות עם רדיאנים

עמ' 198 - דוגמה