תקציר עמ׳ 193 - ת. 13

זיהוי פונקציה עם שורש על פי הגרף