תקציר עמ׳ 189 - ת. 5

זיהוי פונקציה רציונאלית על פי הגרף