תקציר עמ׳ 186 - ת. 17

חקירת פונקציית פולינום, חקירת פונקציה רציונאלית, חקירת פונקציה עם שורשים