תקציר עמ' 185 דוגמה

הוכחת אי שוויונות בהסתמך על חקירת פונקציה