תקציר עמ׳ 184 - ת. 10

תרגיל בנושא הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת