תקציר עמ׳ 182 - ת. 7

תרגיל בנושא הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת