תקציר עמ׳ 180 - ת. 12

חקירת פונקציה רציונאלית עם פרמטרים