תקציר עמ׳ 176 - ת. 15

מציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות של פונקציה רציונאלית עם פרמטרים