תקציר נקודות פיתול ותחומי קעירות - פונקציות רציונאליות

עמ' 174 - דוגמה