תקציר עמ׳ 171 - ת. 46

מציאת נקודות נקודות פיתול לפונקצית פולינום עם פרמטר