תקציר עמ׳ 170 - ת. 29

חקירת פונקצית פולינום עם פיתול וקעירות