מציאת נקודות קיצון ותחומי קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה