תקציר עמ׳ 170 - ת. 18

מציאת נקודות קיצון ותחומי קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה