תקציר עמ׳ 169 - ת. 9

מציאת נקודות קיצון ונקודות פיתול