תקציר עמ' 169  -  דוגמה ב'

מציאת נקודות קיצון ופיתול, עמ' 169 - דוגמה ב'