תקציר עמ' 168  -  דוגמה א'

מציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות כלפי מעלה ומטה, עמ' 168- דוגמה א'