תקציר נגזרת שלישית ונגזרת מסדרים גבוהים ונקודות פיתול

משפטים המאפשרים לנו למצוא נקודות פיתול