תקציר תחומי קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה

משפט המאפשר לנו למצוא תחומי קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה,  הקשר בין תחומי הקעירות של (f(x לתחומי העלייה והירידה של (f'(x