תקציר קעירות כלפי מעלה ומטה 

פונקציה קעורה כלפי מעלה וכלפי מטה, נקודות פיתול, הקשר בין נקודת פיתול של (f(x לנקודת קיצון של (f'(x