תקציר עמ׳ 156 - ת. 5

תרגיל חזרה בנושא חקירת פונקציות עם שורשים ופרמטרים