תקציר עמ׳ 154 - ת. 6

מציאת נקודות קיצון מוחלטות של פונקציה עם שורש