תקציר נקודות קיצון מוחלטות - פונקציות עם שורשים

עמ' 154 - דוגמה