תקציר עמ׳ 149 - ת. 22

חקירת פונקציה עם שורש ופרמטר כשהגרף לא נתון