תקציר עמ׳ 147 - ת. 16

חקירת פונקציה עם שורש כשהגרף לא נתון