תקציר עמ׳ 146 - ת. 3

חקירת פונקציה עם שורש כשהגרף נתון