תקציר חקירת פונקציה - פונקציות עם שורשים

עמ' 143 - 145 - דוגמה