מציאת אסימפטוטות מקבילות לצירים של פונקציה עם שורש ופרמטר