תקציר עמ׳ 142 - ת. 13

מציאת אסימפטוטות מקבילות לצירים של פונקציה עם שורש ופרמטר