מציאת נקודות קיצון של פונקציה עם שורש ופרמטרים, נגזרת של פונקציה עם שורש, מציאת תחום הגדרה של פונקציה עם שורש, מציאת תחומי עלייה וירידה של פונקציה עם שורש