תקציר עמ׳ 138 - ת. 26

מציאת נקודות קיצון של פונקציה עם שורש ופרמטרים