תקציר עמ׳ 136 - ת. 16

מציאת תחומי עלייה וירידה ותחומי חיוביות ושליליות של פונקציה עם שורשיים