תקציר עלייה וירידה - פונקציות עם שורשים

עמ' 135 - 136 - דוגמאות א' ו-ב'