תקציר עמ׳ 134 - ת. 28

מציאת נקודות קיצון פנימיות של פונקציות עם שורשים ופרמטר