תקציר עמ׳ 133 - ת. 18

מציאת נקודות קיצון פנימיות של פונקציות עם שורשים ופרמטר