מציאת נקודות קיצון פנימיות של פונקציות עם שורשים ופרמטר