תקציר מציאת נקודות קיצון פנימיות של פונקציות עם שורשים - המשך

עמ' 132 - דוגמאות ג' ו-ד'