תקציר עמ׳ 129 - ת. 37

תרגיל חזרה בנושא משיק לגרף פונקציה עם שורשים