תקציר עמ׳ 129 - ת. 35

תרגיל בנושא משיק לגרף פונקציה עם שורשים ופרמטר