תקציר עמ׳ 127 - ת. 21

תרגיל בנושא משיק לגרף פונקציה עם שורשים