תקציר משיק - פונקציות עם שורשים

מציאת נקודת השקה של ישר לגרף פונקציה עם שורשים, עמ' 125 -  דוגמה