תקציר עמ׳ 124 - ת. 37

חישוב ערך נגזרת של פונקציה מורכבת עם שורש ריבועי בנקודה