תקציר עמ׳ 124 - ת. 29

חישוב ערך נגזרת של פונקציה מורכבת עם שורש ריבועי בנקודה