תקציר הנגזרת של פונקציה מורכבת עם שורש ריבועי

עמ׳ 123 - דוגמאות ג' ו-ד'