מציאת תחום הגדרה של אי שוויונים, פתרון אי שוויונים, מציאת נקודות חיתוך עם הצירים