תקציר עמ׳ 120 - ת. 21

מציאת תחום הגדרה של אי שוויונים, פתרון אי שוויונים, מציאת נקודות חיתוך עם הצירים