תקציר אי שוויונות עם שורשים

פתרון אי שוויון עם שורש - עמ' 120 - דוגמה ב'