תקציר משוואות עם שורשים

פתרון משוואה עם שורש - עמ' 119 - דוגמה א'