תקציר עמ׳ 118 - ת. 28

מציאת תחום ההגדרה של פונקציה עם שורשים ופרמטרים