תחום הגדרה של פונקציה עם שורשים ובדיקה האם פונקציה היא זוגית או אי זוגית