תקציר עמ׳ 117 - ת. 24

תחום הגדרה של פונקציה עם שורשים ובדיקה האם פונקציה היא זוגית או אי זוגית