תקציר פונקציות עם שורשים ותחום ההגדרה שלהן

הפונקציה  y=√x, פונקציות עם שורשים ריבועיים ותחום ההגדרה של פונקציות עם שורשים, עמ' 116 - דוגמה