תקציר עמ׳ 107 - ת. 18

תרגיל חזרה בנושא חקירת פונקציות רציונאליות עם פרמטרים