תקציר עמ׳ 103 - ת. 3

תרגיל חזרה בנושא חקירת פונקציות רציונאליות